زعفران سرگل پاکتی تدین – ۲٫۳۰۴ گرم (نیم مثقال)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

زعفران سرگل

بسته بندی پاکتی

وزن: 2.304 گرم